ДВУМЀСЕЧНО

ДВУМЀСЕЧНО. Нареч. от двумесечен; веднъж на два месеца. Когато говорим за списания, не можем да отминем с мълчание и новото библиографско списание "Българска книга", което излиза двумесечно. Б. Шивачев, Съч. I, 104.

Списък на думите по буква