ДВУО̀СТРО

ДВУО̀СТРО. Рядко. Нареч. от двуостър във 2 знач. Това събитие се отразило двуостро върху съдбата на отцепника [Пазвантоглу]. От една страна, обсадата на Видин олекнала.. От друга страна обаче, египетската експедиция на Бонапарт била онзи боен взрив на младата френска буржоазия, който така стреснал европейските монархии, че ги въвлякъл в немислими доскоро комбинации. В. Мутафчиева, КВ, 176.

Списък на думите по буква