ДВУПАЛА̀ТЕН

ДВУПАЛА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Обикн. в съчет.: Двупалатна система. Юрид. Организация на законодателната власт, при която парламентът е с две палати, съставени и действащи поотделно и изпълняващи различни задачи; двукамарна система.

Списък на думите по буква