ДВУПЛА̀НОВ

ДВУПЛА̀НОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е изграден или изобразен в два плана, две насоки. И чрез сюжетното разгръщане на своя разказ, чрез двуплановата композиция на произведението си Караславов сякаш иска да подчертае пълната непримиримост и враждебност на тия два свята. С, 1952, кн. 4, 202.

Списък на думите по буква