ДВУПЛА̀НОВО

ДВУПЛА̀НОВО. Нареч. от двупланов. В тази повест сюжетът е разгънат двупланово.

Списък на думите по буква