ДВУПЛА̀СТЕН

ДВУПЛА̀СТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Двупластов. Двупластна хартия.

2. Биол. За организми — който е изграден от два пласта клетки — вътрешен и външен. Многоклетъчните животни произхождат от колониални едноклетъчни. Първият етап от по-нататъшното им развитие е появата на двупластните животни, тялото на които се състои само от два слоя — екодерма и ендодерма. Биол. VII кл., 1982, 4. Първите многоклетъчни животни появили се в докамбрий, имали белези, близки до тези на съвременните двупластни организми: гъби и мешести. Биол. IХ кл (ръков.), 1981, 33.

Списък на думите по буква