ДВУПО̀ЛОВОСТ

ДВУПО̀ЛОВОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Биол. Биологична особеност, при която в един организъм се образуват полови клетки от двата пола; хермафродизъм.

Списък на думите по буква