ДВУПОСО̀ЧНОСТ

ДВУПОСО̀ЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от двупосочен. Двупосочност на движението. Двупосочност на превозите.

Списък на думите по буква