ДВУПРОВО̀ДЕН

ДВУПРОВО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Електр. Който има два провода, два проводника; двупроводников. Шнурът с каучукова изолация (ШКИ) е двупроводен, без обща външна обвивка.. Двата проводника помежду си са усукани. Ел. ХI кл, 1965, 39. Двупроводна верига.

Списък на думите по буква