ДВУПРОВО̀ДНИКОВ

ДВУПРОВО̀ДНИКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Електр. Двупроводен. Двупроводникова линия свързва електрическото разпределително табло на малки сгради с уличната мрежа.

Списък на думите по буква