ДВУРАЗДЀЛЕН

ДВУРАЗДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се разделя на две части или се състои от две части. Цялото растение е покрито с прилегнали двуразделни копринени власинки. Н. Виходцевски, НЕР, 32.

2. Като същ. двуразделни мн. Бот. Двуразделки. Значително по-голямо приложение в керамиката има инфузорната пръст. Тя се е образувала от утаяването на морското дъно на микроскопичните кремъчни обвивки на едноклетъчните морски и сладководни растения — инфузории (двуразделни), наречени още диатомеи, и микроскопичните едноклетъчни морски животни — радиоларии. В. Пеев, МК, 94.

Списък на думите по буква