ДВУРА̀МЕНЕН

ДВУРА̀МЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. В съчет.: Двураменен лост. Физ. Лост, който има опорна точка между приложните точки на силите, действащи върху него (между силата на действието и товара); лост от първи род, двустранен лост. Двураменно стълбище. Архит. Стълбище, което свързва два съседни етажа чрез две разнопосочно разположени стълби, съсединени с междинна площадка.

Списък на думите по буква