ДВУРЀДЕН

ДВУРЀДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се състои от два реда. Анет, .. , носеше деколтирана рокля от тъмнозелена коприна.. Двуредна огърлица от перли красеше шията ѝ. Д. Ангелов, ЖС, 218. Те знаеха, че досега Ганчо за нищо не искаше да смени камата си. Бяха му предлагали двуредна устна хармоника, машинка за стригане дори и какви ли не други неща, но той не я даваше. П. Здравков, НД, 113. Двуредни дробинкови лагери.

2. Който се извършва, става в два реда. Двуредно засаждане.

3. Който работи едновременно на два реда. Двуредна сеялка. Двуредни памукови комбайни.

4. За дреха (палто, сако, жакет и др.) — чиито две предници се прехлупват по-дълбоко и който е с два реда копчета. Той ходеше облечен винаги в черно двуредно палто, което никога не разкопчаваше, дори и през най-горещите дни. А. Гуляшки, Л, 164. Само един от тях имаше двуредно сако с възвити ревери и бомбе. Й. Радичков, СР, 215. Двуреден редингот. Двуреден костюм.

Списък на думите по буква