ДВУРЀДНО

ДВУРЀДНО. Нареч. от двуреден. В резултат на тези проучвания се правят изводи за ширината на кварталите, за големината на парцелите и дори за необходимостта,.., как да се устроят те в кварталите — едноредно или двуредно и т. н. К.

Груев, ПГ I, 156. Костюмът се закопчава двуредно.

Списък на думите по буква