ДВУСЀДМИЧЕН

ДВУСЀДМИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е на две седмици. В началото малките [синигери] не могат да се придвижват с ходене като родителите си, а просто подскачат и чак на двуседмична възраст вече летят. Ст. Дончев, ПНД, 53. Двуседмично бебе.

2. Който съществува в продължение на две седмици, който трае, продължава две седмици. Стреляли подире му, потеря го следила, но след двуседмично лутане успял да се добере до познати хора в Борисовградско и те го свързали с местния отряд. Х. Русев, ПЗ, 296. Двуседмичен престой. Двуседмична борба. Двуседмична ваканция.

3. Който се отнася до период от две седмици. Двуседмична заплата. // За периодични издания, сведения и др. — който се издава, излиза веднъж на две седмици. Двуседмичният литературно-обществен и политически информационен вестник "Луговски глас" .. излезе тази есен със сензационни новини. К. Калчев, ЖП, 225-226.

Списък на думите по буква