ДВУСЀДМИЧНИК

ДВУСЀДМИЧНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Списание или вестник, който излиза веднъж на две седмици.

Списък на думите по буква