ДВУСЀДМИЧНО

ДВУСЀДМИЧНО. Нареч. от двуседмичен; веднъж на две седмици. Вестникът ще излиза двуседмично до края на тази година.

Списък на думите по буква