ДВУСЕМЕДЀЛЕН

ДВУСЕМЕДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Само в съчет.: Двусемеделни растения. Бот. Клас покритосеменни растения с дървесни и тревисти видове, чийто зародиш е с два семедела. Dicоtyledonae. В горната Креда се появили двусемеделни растения, между които преобладавали дъб, бук, тополи и др. Геол. IХ кл, 161.

Списък на думите по буква