ДВУСЀМЕНЕН

ДВУСЀМЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Бот. За растение — който е с две семена в един плод. Морковът е двусеменно растение.

Списък на думите по буква