ДВУСЀРИЕН

ДВУСЀРИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни, прил. Който е в две серии. Двусерийните филми продължават 3-4 часа.Двусерийната екранизация на романа "Тютюн" е постижение за българската кинематография.Заводът това тримесечие даде двусерийно производство.

Списък на думите по буква