ДВУСМЀНЕН

ДВУСМЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който става или се извършва, изпълнява в две работни смени. Всичко, което беше чул и видял в курсовете, Христака го сподели с другарите си от кравефермата: за индивидуалното хранене на кравите, за двусменното гледане — за да могат да си почиват гледачите. Ил. Волен, МДС, 207. Двусменна работа. Двусменни норми.

2. В който при работа се редуват две смени. Двусменен магазин. Двусменно предприятие.

Списък на думите по буква