ДВУСМЀННО

ДВУСМЀННО. Нареч. от двусменен; на две смени. В мината работят двусменно.Учебните занятия се водят двусменно.

Списък на думите по буква