ДВУСТЀНЕН

ДВУСТЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който е с две стени. Двустенна фуния.

Двустенен ъгъл. Мат. Геометрична фигура, образувана от две полуравнини с обща начална права.

Списък на думите по буква