ДВУСТЀПЕНЕН

ДВУСТЀПЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който се извършва на две степени; два етапа. Двустепенно гласуване.

2. Спец. За машина, съоръжения и под. — който е с две устройства, където работният процес се извършва съответно на два етапа, в две степени; двустъпален. Двустепенна ракета. Двустепенни компресори. Двустепенна изпарителна инсталация.

Списък на думите по буква