ДВУСТРА̀НЕН

ДВУСТРА̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който има две страни, две лица. Така различна беше и къщната уредба на Костакя.. Спуснаха се и двустранни завеси вместо белите пердета от американ по другите къщи. Ст. Чилингиров, ПЖ, 38. Тъй рече той [Хефест], па се втурна към своята майка любима, / даде ѝ чаша двустранна в ръцете и тъй ѝ продума... А.

Разцвеников, Избр. пр III (превод), 22. Списанието съдържа 20 печатни страници и седем двустранни грамофонни плочи. △ Двустранна четка.

2. Който се осъществява, става от две страни. Според данните на В. И. Архаров и други окислението на метала трябва да се разглежда като процес на двустранна дифузия на окисляващите газове от повърхността на метала навътре през слоя на обгара и в обратна посока от метала навън. К. Дойчев, МП (превод), 621. В случай на двустранен приток се поставят дренажни тръби и от двете страни на канала. В. Фильов и др., ХК, 192.

3. Който се отнася до участието на две страни (две лица, две групи, две държави и пр.). Между двамата ни ще се сключи секретен двустранен договор в два екземпляра... — Стателов седна изведнъж и наведе глава над ухото на графа. Д. Добревски, БКН, 51. Така например според двустранното френско-камбоджанско споразумение от 1946 г. на Камбоджа се предоставя ограничена вътрешна автономия. Б. Петков, К, 20. Наред с приятелските двустранни срещи се набелязват и системно организирани международни състезания по футбол. П. Стефанов, Ф, 12. Между Земята и космическия кораб беше установена двустранна радиовръзка.Двустранна размяна на мнения. Двустранна спогодба. Двустранно съглашение. Двустранни преговори.

Двустранен лост. Физ. Лост, който има опорна точка между приложните точки на силите, действащи върху него (между силата на действието и товара); лост от първи род, двураменен лост.

Списък на думите по буква