ДВУСТРА̀ННО

ДВУСТРА̀ННО. Нареч. от двустранен (във 2 и 3 знач); от две страни. Нагряването се извършва двустранно.

Списък на думите по буква