ДВУСТРА̀ННОСТ

ДВУСТРА̀ННОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от двустранен.

Списък на думите по буква