ДВУСЪСТА̀ВЕН

ДВУСЪСТА̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който се състои от две съставки, от две части.

Двусъставно изречение. Езикозн. Изречение, което има две главни части: подлог и сказуемо. Изречението "Аз тичам" е двусъставно.

Списък на думите по буква