ДВУТО̀МНИК

ДВУТО̀МНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Книга, издание в два тома. Ботевото творчество е издадено в двутомник.

Списък на думите по буква