ДВУФА̀ЗНОСТ

ДВУФА̀ЗНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Електр. Отвл. същ. от двуфазен.

Списък на думите по буква