ДВУФА̀ЗОВ

ДВУФА̀ЗОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Двуфазен. Двуфазово електроразпределително табло.

Списък на думите по буква