ДВУЦЀВКА

ДВУЦЀВКА ж. Двуцевна пушка, използвана при лов на дивеч; ловджийска пушка, двустволка. Дядо Миро изчисти грижливо двуцевката: смаза отвътре пружините и иглите, лъсна приклада с ленено масло. Ем. Станев, ЯГ, 24. На гърба му се кръстосват до две пушки — през ляво рамо манлихерата, през дясно рамо двуцевката — с едната варди държавата, с другата гони вълци и зайци. Й. Вълчев, РЗ, 44. Какво вълнение изпитва човек, когато тръгне, нарамил двуцевката, и пред него бърза ловджийското куче!? Г. Ралчев, ДМЖ, 49.

Списък на думите по буква