ДВУЧЀЛЮСТЕН

ДВУЧЀЛЮСТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. За механизъм за захващане — който има форма, наподобяваща две челюсти. Пневматичен двучелюстен държател. Двучелюстен патронник.

Списък на думите по буква