ДВУЧЛЀНЕН

ДВУЧЛЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който се състои от два члена, двама души. Майка му беше вдовица, от десетина години прехранваше сама малкото двучленно семейство, като шиеше рокли и бельо на ония жени из квартала, на които парите им не стигаха, за да ходят при прочутите и скъпи шивачки. П. Вежинов, СО, 80. Двучленна комисия. Двучленен състав.

Списък на думите по буква