ДЕАЕРА̀ТОР

ДЕАЕРА̀ТОР м. Спец. Уред за отстраняване на газове от водата или други течности. Премахването на кислорода от водата по най-прост и резултатен начин става в деаератори — топлообменни апарати. Й. Вучев и др., О, 228.

Списък на думите по буква