ДЕАЕРА̀ЦИЯ

ДЕАЕРА̀ЦИЯ ж. Спец. Отстраняване на разтворените във водата или в други течности газове; дегазация, деаериране, дегазиране. Вследствие температурната разлика при смукването сокът пулверизира, с което се увеличава многократно пъти повърхността му, от което изпарението на водата се ускорява, деаерацията се улеснява. М. Киров, ТК, 41.

Списък на думите по буква