ДЕАЕРЍРАНЕ

ДЕАЕРЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от деаерирам и от деаерирам се; деаерация, дегазация, дегазиране. В резултат на по-пълното деаериране се ограничава дейността на оксидазните ферменти, което осигурява по-доброто запазване на витамините. М. Киров, ТК, 12.

Списък на думите по буква