ДЕБА̀ТИ

ДЕБА̀ТИ само мн. Книж. Разисквания, изказвания, спорове по даден въпрос. Може би събранието би траело до полунощ, но парторгът се появи отново на трибуната и предложи да се прекратят дебатите и да се премине към четене на резолюцията и поздравителните телеграми. Ив. Мартинов, М, 117. Казват, че красноречието не е

на мода в скандинавските страни. Нито бурните дебати и шумните аларми. Кр. Белев, З, 23. Вчера в Народното събрание продължиха общите дебати по законопроекта за бюджета на държавата. Пл, 1934, бр. 1605, 1. Прекратявам дебатите.Продължителни дебати.

— От фр. débats през руски дебаты. — З. Стоянов, Записки по българските въстания, т. I, 1884.

Списък на думите по буква