ДЕБАТЍРАНЕ

ДЕБАТЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дебатирам и от дебатирам се; обсъждане, разискване.

Списък на думите по буква