ДЕБЕЛА̀НА

ДЕБЕЛА̀НА ж. Пренебр. Жена с много дебела, затлъстяла и тромава фигура; дебелуша, дебеланка. С изтръпнало сърце тя се понадигна на пръсти и веднага побърза да се скрие зад гърба на едрата дебелана, която стоеше пред нея. Л. Дилов, ПБД, 31-32. Пременена, нагиздена, доколкото една такава дебелана можеше да бъде гиздава, тя возеше количката на детето си по една друга пътека, която мъжът ѝ нареди да бъде постлана с плочки. Ст. Даскалов, ЕС, 69.

Списък на думите по буква