ДЕБЕЛА̀НКА

ДЕБЕЛА̀НКА ж. 1. Умал. гальов. от дебелана.

2. Пренебр. Дебелана.

Списък на думите по буква