ДЕБЕЛА̀ЩИНА

ДЕБЕЛА̀ЩИНА ж. Пренебр. 1. Само ед. Качество на дебелак; недодяланост, простащина. Всъщност историята на сатирата е история на безполезната и безплодна борба срещу дебелащината. Р. Ралин, ДВШ, 47. Ти пръскаш подлости за една девица, която ти направи чест да играе с тебе, един дурак!.. — Вместо всякакъв отговор на твоята дебелащина аз ще ида да танцувам с госпожица Филович — тя пак ще ми направи чест. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 62.

2. Груба, просташка постъпка.

3. Груба, просташка дума или израз. Тия дебелащини няма във фейлетоните на Хр. Белчева, които изобилствуват с цитати от Хайне. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 207.

Списък на думите по буква