ДЕБЕЛЀЕНЕ

ДЕБЕЛЀЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от дебелея.

Списък на думите по буква