ДЕБЕЛИНКА̀

ДЕБЕЛИНКА̀ ж. Умал. от дебелина.

Списък на думите по буква