ДЕБЀЛИЧЪК

ДЕБЀЛИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от дебел, който е сравнително дебел; въздебел, дебелки, дебелшък. Отидохме с тетка, която беше изпрела и боядисала вълната, да вземем жакетчето от плетачката. Синьо е... И дебеличко. Няма да мръзна. В. Бончева, АП, 108. Поизправи се и измъкна изпод възглавницата дебеличката книга, която добрият доктор му беше дал. Б. Несторов, АР, 45. — Ей тука, ей тука, сложѝ се на моята постелка, тя е дебеличка, като за стар човек. Ил. Блъсков, ДБ, 76. Върху дългия тезгях беше поставен някакъв голям самовар, от който дебеличката съдържателка наливаше постоянно кафе. Г. Белев, КВА, 281.

Списък на думите по буква