ДЕБЀЛКО

ДЕБЀЛКО нареч. Разг. Умал. от дебело; дебеличко. Пооблякъл се той по-дебелко, сложил на гърба и кожуха. ВН, 1965, бр. 4305, 4.

Списък на думите по буква