ДЕБЀЛО

ДЕБЀЛО нареч. 1. С дебело наслоение; плътно. Добре осветена беше само една близка хралупа.. Беше землянка, .. ниска и тясна, дебело постлана с папрат. Х. Русев, ПЗ, 10. — Шампионе, може ли за минутка... Аз съм ваш почитател.. Когато видя името ви в спортната колонка, го подчертавам дебело с червен молив. Й. Попов, ББ, 23. Когато си беше бинтовал дебело показалеца, за да натиска с него незабелязано теглилката, не разправяше ли този същият мошеник наляво и надясно: "Порязах се". Тарас, ТМ, 121. // С дебели букви или дебели части от буквата. От дебело написаните букви се проточиха едри капки. Ст. Марков, ДБ, 174. Децата се учеха да пишат тънко и дебело.

2. Разг. Като употребявам дебели дрехи, постилки и под. През първите дни Захарина не дигаше нищо на гърба си, а вечер добре приклапяше прозорците и се завиваше дебело, като мислеше, че не е от това. Но болката не само че не спря, ами се и усили. Ил. Волен, ДД, 71. Жена му се облича дебело, приготвя детето и тръгва. С. Северняк, ИРЕ, 92. Че влезе в равна градинка, / че му дебело подложи, / че му високо постлала, / че легна Йорго, че легна, / че легна Йорго да лежи. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 134.

3. С дебел глас; басово. Всички млъкнаха. Банът стоя няколко секунди с наведена глава, па проговори дебело, бавно. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 41. Аго хлъцна и се засмя дебело. Й. Йовков, АМГ, 37. Дебело тъпан

някъде отекна / и музика високо загърмя. Т. Харманджиев, П, 16.

4. Разг. Като се минават нормалните граници; прекалено. — Трябва да предам важно съобщение.. — и пак се укори: "Ех, какво дрънкам аз!" — ъ-ъ-ъ-... за метеослужбата — излъга съвсем дебело обърканият младеж. С. Чернишев, ВМ, 34. // Грубо, с груби думи, изрази. — Абе какви ги приказва тоя Миле, довчера кротък и послушен,.. Тримата невчесани мъже се спогледваха и зам.-директорът спокойно, но дебело заруга. Д. Бегунов, ЧОД, 38.

◊ Бия на дебело. Разг. За някакво положение, обстоятелство, работа — вземам сериозен характер, има опасност да завърша зле. Бяха им наловили риба, печено ягне бяха опекли да ги гощават, но началникът не прие гощавката, ами нареди транзит през село да се мине.. в гората и там да се разпитат свидетелите,.. Работата, значи, бие на дебело. Н. Хайтов, ДР, 135. Подчертавам дебело. Книж. Изтъквам нещо, обръщам особено внимание на нещо. Опитът,.., още веднъж дебело подчерта, че когато управникът или тоя, който се готви да бъде такъв, замишлява да извърши държавен акт, всякога трябва да държи сметка за особития национален характер на гражданите на страната. А. Златаров, Избр. съч. II, 168.

ДЕБЕЛО

ДЕБЕЛО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се характеризира с дебелина, напр.: дебеловрат, дебелокрак, дебелоствол и др.

Списък на думите по буква