ДЕБЕЛОБУ̀ЗЕСТ

ДЕБЕЛОБУ̀ЗЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който има дебели бузи. — Как пътува? — попита любезно пашата,.. — Добре ме пазиха — отвърна Левски и го погледна, но погледът му не се спря на дебелобузестото лице с торбички под очите,.., а сякаш премина през него и се отправи по пътя към Къкринския хан. Ст. Дичев, ЗС II, 726. Дебелобузесто бебе.

Списък на думите по буква