ДЕБЕЛОГЛА̀ВИЕ

ДЕБЕЛОГЛА̀ВИЕ, мн. няма, ср. Пренебр. Качество или проява на дебелоглав; твърдоглавие, дебелоглавщина. — С вашето дебелоглавие и тъпотия закопахте България. Европа няма да ви признае. С вас мир няма да подпишат. В. Нешков, Н, 444. В доброволението и кротостта говори любовта,.., в непокорливостта — дебелоглавието,.., в присмухулните знакове — гордостта. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 162.

Списък на думите по буква