ДЕБЕЛОГЛА̀ВКА

ДЕБЕЛОГЛА̀ВКА ж. Пренебр. Дебелоглава жена.

Списък на думите по буква